Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ny eWorkbarometer: Starkt ökad framtidsoptimism hos de mindre IT-konsultföretagen

11:25 / 10 June 2009 eWork Press release

Botten är passerad för efterfrågan på IT-konsulter. Det visar den nya eWorkbarometern där mindre IT-konsultföretag ingår. 41 procent tror på en ökad efterfrågan de närmaste 12 månaderna. Det är en tre gånger så stor andel som i mars. Optimismen om efterfrågan på de egna tjänsterna är ännu större – hela 51 procent tror på en ökning.

− Vi ser ett klart trendbrott i de mindre IT-konsultföretagens syn på framtiden. Många fler tror nu på ökad efterfrågan och andelen som tror på en minskning har sjunkit till hälften jämfört med i mars. Andelen som tror på en oförändrad efterfrågan har bara ökat marginellt, säger Sofie König marknadschef på eWork. Hon fortsätter:

− Samtidigt tror en klar majoritet på fortsatt tuff konkurrens. 45 procent bedömer att den ökar inom det egna kompetensområdet. När det gäller den framtida konkurrensen från utländska konsulter har de mindre IT-konsultföretagen delade meningar. Samtidigt som en klar majoritet (69 procent) inte känt av den under de senaste två åren, menar drygt hälften (53 procent) att konkurrensen från utländska IT-konsulter kommer att påverka de egna möjligheterna att få uppdrag under det närmaste året.

Det är eWork, Nordens ledande konsultmäklare som samarbetar med mindre IT-konsultföretag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som tar fram eWorkbarometern där de mindre IT-konsultföretagens framtidsbedömningar redovisas. Drygt 1100 konsulter ingår i juni-undersökningen.

Allt fler större företag konsoliderar sina konsultinköp till färre leverantörer. En klar majoritet, 81 procent, av företagen i eWorkbarometern menar att konsolideringen kommer att göra det svårare för dem att få uppdrag hos de stora företagen. Samtidigt ser 57 procent samarbete med en konsultmäklare som en lösning.

− Svaren stämmer väl med den bedömning vi gör inom eWork. Köparna av IT-konsulttjänster är mycket angelägna att kunna dra nytta av den stora kompetens och erfarenhet som finns hos specialisterna inom de mindre- och enmanskonsultföretagen. Konsolideringen och samarbetet med en konsultmäklare är ett sätt att fortsätta att göra detta samtidigt som man effektiviserar inköp och administration av sina IT-konsulttjänster, säger Sofie König, marknadschef på eWork. Hon fortsätter:

− Att så många mindre IT-konsultföretag ser samarbetet med konsultmäklare som en möjlighet i när företagen konsoliderar stämmer väl överens med hur det ser ut för eWorks del. Varje månad väljer 450 nya konsulter att inleda ett samarbete med eWork genom att anmäla sig till vårt konsultnätverk där idag knappt 40 000 specialister ingår.


För mer information kontakta: Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobil: 070-5154983 E-post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. eWork är noterat på OMX First North. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=984717

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=984718

Show as PDF