Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport Januari – Juni 2009

08:00 / 10 August 2009 eWork Press release

 • Något minskad omsättning jämfört med föregående år
 • Minskad efterfrågan från kunder särskilt i konjunkturkänsliga branscher
 • Flera nya ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på eWorks fyra nationella, nordiska marknaderDELÅRSPERIOD (JANUARI – JUNI 2009)
 • Nettoomsättningen uppgick till 902,3 (934,8) MSEK
 • Rörelseresultatet blev 9,9 (22,8) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 (17,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,5 (13,1) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 1,1 (2,4) procent
 • Vinst efter skatt per aktie 0,48 (1,03) SEKRAPPORTPERIODEN (APRIL – JUNI 2009)
 • Nettoomsättningen uppgick till 429,2 (489,8) MSEK
 • Rörelseresultatet blev 3,9 (10,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (8,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,0 (-5,5) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 0,9 (2,2) procent
 • Vinst efter skatt per aktie 0,19 (0,51) SEK


För mer information kontakta Claes Ruthberg, koncernchef och VD, +46 8 50 60 55 00 eller Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00, +46 7 515 49 83 eller Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00

eWork är Nordens ledande konsultmäklare. Vi samarbetar med specialiserade små och medelstora konsultföretag och kan därför erbjuda våra kunder Nordens mest kompetenta och erfarna konsulter inom de flesta specialistområden: IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. "Konsulter till alla kunder och kunder till alla konsulter"Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1005184

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1005185

Show as PDF