Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ny eWorkbarometer: Fortsatt stark framtidsoptimism hos de mindre IT-konsultföretagen

09:55 / 22 September 2009 eWork Press release

Efterfrågan på IT-konsulter ökar under det närmaste 12 månaderna. Det visar den nya eWorkbarometern där 1200 mindre IT-konsultföretag ingår. Hela 72 procent tror på en ökad total efterfrågan, nästan dubbelt så många som i juni. Optimismen om efterfrågan på de egna specialisttjänsterna är lika stor - 70 procent tror på en ökning. Men de senaste 12 månaderna har varit tuffa. För tre av fyra mindre IT-konsultföretag har efterfrågan minskat.

− I juni såg vi ett tydligt trendbrott när de mindre IT-konsultföretagen återigen började se optimistiskt på framtiden. Nu förstärks trenden. I september tror tre av fyra på en ökad efterfrågan på IT-konsulter under de närmaste 12 månaderna. Och optimismen gäller både efterfrågan på de egna tjänsterna och på IT-konsulter generellt, säger Sofie König marknadschef på eWork.

Samtidigt som efterfrågan ökar tror de mindre IT-konsultföretagen på ett lättare konkurrenstryck under de närmaste 12 månaderna. Andelen som tror på en ökad konkurrens har gått ned till 40 procent jämfört med 56 procent i mars. Men allt fler, 56 procent mot 45 procent i mars, tror att konkurrensen från utländska IT-konsulter kommer öka.

− Min bedömning är att det finns många goda anledningar till de mindre IT-konsultföretagens framtidsoptimism. Allt fler av eWorks kunder väljer att ansvara för sina affärskritiska IT-projekt själva och tar in specialister. Och när molnet tjänsterna växer ökar behovet av resurskonsulter. I båda fallen är efterfrågan på de mindre konsultföretagens kompetens stor, kommenterar Sofie König marknadschef på eWork.

− Samtidigt konsoliderar kunderna sina konsultinköp till allt färre leverantörer. eWork som konsultmäklare är då en kostnadseffektiv partner, när dessa vill dra nytta av de mindre IT-konsultföretagens kompetens. Samtidigt som vi är en viktig kanal för de mindre IT-konsultföretagen att få möjlighet till de intressantaste uppdragen. Det visar inte minst att mer än 450 nya konsulter varje månad ansluter sig till vårt nätverk för att kunna få uppdrag.

Det är eWork, Nordens ledande konsultmäklare inom IT som samarbetar med mindre IT-konsultföretag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som tar fram eWorkbarometern där de mindre IT-konsultföretagens framtidsbedömningar redovisas. Drygt 1200 konsulter ingår i septemberundersökningen.


För mer information kontakta: Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobil: 070-5154983 E-post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. eWork är noterat på OMX First North. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1024869

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1024870

Show as PDF