Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport Tredje kvartalet 2010

Tredje kvartalet 2010 · Nettoomsättningen fortsatte att öka jämfört med motsvarande period 2009 och uppgick till 425,6 MSEK (326,6), en ökning med 30...

08:00 / 22 Oct eWork Press release

Delårsrapport jan - juni 2010

Andra kvartalet 2010 · Nettoomsättningen ökade med 11,7 procent till 479,6 MSEK (429,2) · Rörelseresultatet förbättrades till 10,2 MSEK (3,9) till fö...

08:00 / 23 Jul eWork Press release

Delårsrapport Jan-mars 2010

Första kvartalet 2010 •Omsättningen minskade med 11,1 procent •Rörelseresultatet förbättrades till 6,6 MSEK (6,0) efter att genomförda kostnadsminskni...

07:36 / 10 May eWork Press release

eWork tecknar ramavtal med UNIT4 Agresso

Nordens ledande konsultmäklare eWork har tecknat ramavtal med UNIT4 Agresso. Ramavtalet omfattar allt från applikationskonsulter inom både utveckling ...

12:05 / 29 Apr eWork Press release

Årsredovisning 2009

eWorks årsredovisning publiceras idag på bolagets hemsida. Årsredovisningen kan laddas ned från eWorks hemsida: www.ework.se eller beställas från bola...

12:38 / 12 Apr eWork Press release

eWork tecknar avtal med Vägverket

Nordens ledande konsultmäklare eWork har i hård konkurrens med över 50 leverantörer tecknat ramavtal med Vägverket. Ramavtalet är inom det enskilt stö...

10:08 / 2 Mar eWork Press release

Bokslutskommuniké januari 2009 - december 2009

Fjärde kvartalet 2009
• Omsättningen minskade med 22,1 procent jämfört med föregående år
• Den kvartalsvis negativa resultattrenden under året bröts und...

08:00 / 22 Feb eWork Press release

eWork tecknar ramavtal med Hertz

eWork har tecknat ett nordiskt ramavtal med Hertz (First Rent A Car AB). Avtalet gäller under 2 år och innebär att eWork får möjlighet att leverera IT...

09:05 / 2 Feb eWork Press release