Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork noteras på Nasdaq OMX Stockholm förutsatt att ägarspridning uppnås

15:04 / 27 January 2010 eWork Press release

Nasdaq OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt att eWorkScandinavia AB publ:s (”eWork” eller ”Bolaget”) aktie tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm, small-caplistan, förutsatt att eWork uppnår börsens krav angående ägarspridning. Första dag för handel planeras till den 18 februari 2010.

En noteringen på Nasdaq OMX Stockholm innebär att handeln med Bolagets aktie på First North upphör. Sista dag för handel på First North förväntas bli den 17 februari 2010. eWorks aktier kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare EWRK. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen, utan ägarspridningen förväntas uppnås genom en mindre ägarspridning av befintliga aktier via Avanza.

eWorks affärsmodell innebär att köparna snabbt får konsulter med en optimal kompetens på plats. eWork är avtalspart och sköter all administration kring uppdragen. eWork är också en långsiktig strategisk samarbetspartner i kundföretagens arbete med att utveckla och effektivisera sin konsulthantering.

eWork har avtal med över 100 stora nationella och internationella företag och finns förutom i Stockholm i Malmö, Göteborg, Linköping, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

Ett prospekt inför noteringen återfinns på Bolagets webbplats www.ework.se


För ytterligare information kontakta: Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75, E-post: claes.ruthberg@ework.se Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983, E-post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare och är noterat på OMX First North. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1076564

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1076565

Show as PDF