Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport Tredje kvartalet 2010

08:00 / 22 October 2010 eWork Press release

Tredje kvartalet 2010

· Nettoomsättningen fortsatte att öka jämfört med motsvarande period 2009 och uppgick till 425,6 MSEK (326,6), en ökning med 30,3 procent. · Rörelseresultatet förbättrades till 7,2 MSEK (0,9) till följd av omsättningsökningen och genomförda kostnadsminskningar. Rörelsemarginalen uppgick till 1,7 procent (0,3). · Orderingången var 396 MSEK (357). · Flera ramavtal tecknades med stora kunder såsom Telenor och Göteborgs stad. · Resultat efter skatt per aktie blev 0,36 SEK (-0,01). · Staffan Salén tillträdde i september som ny styrelseordförande.

Nio månader 2010

· De första nio månaderna uppvisade en ihållande förbättring av såväl nettoomsättning som rörelseresultat. · Nettoomsättningen årets första nio månader var högre än motsvarande period förra året. · Rörelseresultatet var avsevärt högre än föregående år. · Resultat efter skatt per aktie blev 1,13 SEK (0,44).

För mer information kontakta: Claes Ruthberg, koncernchef och vd, eWork Scandinavia AB +46 8 50 60 55 00, +46 70 374 64 75 Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 12, +46 70 555 35 54

Informationen i denna delårsrapport är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentligöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2010 klockan 08.00 (CET).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1218169

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1218170

Show as PDF