Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Bokslutskommuniké januari 2009 - december 2009

08:00 / 22 February 2010 eWork Press release

Fjärde kvartalet 2009

• Omsättningen minskade med 22,1 procent jämfört med föregående år

• Den kvartalsvis negativa resultattrenden under året bröts under fjärde kvartalet

• Prispress och fortsatt svag efterfrågan från kunder i särskilt konjunkturkänsliga branscher

• Flera ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på eWorks fyra nationella, nordiska marknader

• Resultat efter skatt per aktie blev 0,27 (0,31) SEK

Helåret, januari - december 2009

• Något minskad omsättning jämfört med föregående år

• Prispress och minskad efterfrågan från kunder i särskilt konjunkturkänsliga branscher varav ett fåtal större stod för en betydande del av volymnedgången för eWork

• God nykundsförsäljning. Flera ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på eWorks fyra nationella, nordiska marknader

• Två besparingsprogram har genomförts vilket belastar årets resultat med 6,2 MSEK Besparingsprogrammen kommer sammanlagt sänka kostnaderna under 2010 med drygt 20 MSEK jämfört med 2009.

• Resultat efter skatt per aktie blev 0,71 (1,79) SEK

• Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 0,75 SEK (1,10)

Den 18 februari 2010, togs eWorkaktien upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information kontakta: Claes Ruthberg, koncernchef och vd, +46 8 50 60 55 00 Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00, +46 7 515 49 83 Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1088968

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1088969

Show as PDF