Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork Scandinavia AB noteras på NASDAQ OMX Stockholm

13:03 / 11 February 2010 eWork Press release

eWork Scandinavia AB (publ) noteras på NASDAQ OMX Stockholm den 18 februari. Bolaget har idag tagit emot börsens slutgiltiga beslut. Ett villkorat beslut meddelades den 27 januari, och efter en riktad ägarspridning uppfyller nu bolaget samtliga noteringskrav.

- Noteringen är ett steg i eWorks ökade mognad. eWork är ett utpräglat tillväxtföretag som med en innovativ affärsmodell tagit position som en av de ledande aktörerna i IT-konsultbranschen i Norden. Nu fortsätter vi att utmana konkurrenterna med nya innovativa affärsmodeller, kommenterar eWorks vd Claes Ruthberg.

Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm är den 18 februari. eWorks aktier kommer att handlas på Small Cap-listan under samma kortnamn som tidigare EWRK. Handeln på First North upphör, med 17 februari som sista handelsdag.

eWorks aktier är sedan den 22 maj 2008 listade på NASDAQ OMX First North. Sedan 2009 har bolaget förberetts för en notering på NASDAQ OMX Stockholm. Styrning och rapportering har förstärkts samt en mindre ägarspridning genomförts. Som en del av noteringsprocessen upprättades ett prospekt som har registrerats och godkänts av Finansinspektionen. (Länk till prospektet).

eWorks bokslutskommuniké för 2009 offentliggörs den 22 februari. I samband med detta bjuder bolaget till en presentation av eWork och bokslutskommunikén, måndagen den 22 februari kl 10.00 i eWorks lokaler på Klarabergsgatan 60 i Stockholm.

Vd och koncernchef Claes Ruthberg och CFO Ulf Henning presenterar och kommenterar rapporten. Vänligen anmäl medverkan per telefon: 08-50 60 55 00 eller e-post:


För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75, E-post: claes.ruthberg@ework.se Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 12, Mobiltelefon: 070-555 35 54, E-post: ulf.henning@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare och är noterat på OMX First North. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1084712

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1084713

Show as PDF