Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork erbjuder ny tjänst för outsourcing av konsulthantering – eWork Single Sourcing

08:17 / 16 March 2010 eWork Press release

eWork ‐ Nordens ledande konsultmäklare inom IT, teknik, telekom och verksamhetsutveckling introducerar en ny tjänst på konsultmarknaden. Under namnet eWork Single Sourcing erbjuds kunderna att överlåta hela sin konsulthantering till eWork. Tjänsten är en vidareutveckling av eWorks ursprungliga konsultmäklarroll och omfattar en snabb process för resursplanering, upphandling, prisförhandling, urval, administration och uppföljning.

”Outsourcing är en naturlig följd av kundernas strävan att effektivisera sin konsulthantering genom att välja färre leverantörer. Med vår modell får kunderna snabbt tillgång till ett brett, objektivt urval av specialister till bästa pris med en enda kontaktpunkt som sköter all administration” säger Sofie König, marknadschef på eWork.

eWork Single Sourcing har utvecklats för att möta två starka trender inom IT‐branschen. Sedan länge tillämpas outsourcing på andra områden såsom IT‐infrastruktur och mjukvaruutveckling. Argumenten är väl kända då processerna är krävande och specialiserade men utan att ingå i företagets kärnverksamhet. Samma argument gäller uppdragsgivarnas utnyttjande av IT‐konsulter.

Den andra trenden är att uppdragsgivarna under lång tid har konsoliderat sina konsultköp på allt färre leverantörer som därmed fått allt större uppdrag. Denna trend effektiviserar konsulthanteringen till viss del, men en omfattande hantering ligger ändå kvar hos uppdragsgivaren. Dessutom gör färre leverantörer urvalet mer begränsat, med risk för kompetensbrist och sämre prisbildning som följd.

eWork Single Sourcing bygger på en speciellt utvecklad process som gör att kunden snabbt får rätt resurser på plats. Till stöd har eWork tagit fram ett egenutvecklat IT‐verktyg med ett användarvänligt gränssnitt för kunderna. Drygt 20 kundansvariga hos eWork har genomgått en utbildning i det nya sättet att arbeta. Allt kunden behöver göra är att i samråd med eWork lägga en långsiktig plan.

”Den nya tjänsten liknar eWorks ursprungliga konsultmäklarroll, men tar konceptet betydligt längre. Vi har investerat en hel del resurser i att utveckla en effektiv, robust och användarvänlig process som är skalbar. Skalbarheten är viktig för kundernas trygghet. Tidigare lösningar på marknaden har lätt slagit i ett kapacitetstak vilket har hållit tillbaka outsourcing på det här området.” säger Sofie König.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Sofie König, Vice vd och Marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08‐50 60 55 40, mobiltelefon: 0705‐15 49 83, E‐post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1100128

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1100129

Show as PDF