Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork tecknar avtal med Vägverket

10:08 / 2 March 2010 eWork Press release

Nordens ledande konsultmäklare eWork har i hård konkurrens med över 50 leverantörer tecknat ramavtal med Vägverket. Ramavtalet är inom det enskilt största området, Systemutveckling och Systemförvaltning som tillsammans står för mer än hälften av den totala inköpsvolymen. Vägverket i samverkan med Banverket, Transportstyrelsen och Borlänge Kommun köper IT-konsulter för över 300 miljoner per år.

eWorks affärsmodell innebär att köparna snabbt får konsulter med en optimal kompetens på plats. eWork är avtalspart och sköter all administration kring uppdragen. eWork är också en långsiktig strategisk samarbetspartner i kundföretagens arbete med att utveckla och effektivisera sin konsulthantering. eWork har idag 1500 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

– Jag är extra glad över att vi på eWork under de närmaste tre åren får förtroendet att leverera konsulter till Vägverket, säger Claes Ruthberg vd på eWork Scandinavia AB. Vi har sedan tidigare ett flertal ramavtal inom den offentliga sektorn som är en stor inköpare av IT tjänster. Det är roligt att vår modell för att hitta den bästa kompetensen blivit så framgångsrik. Genom det nya avtalet får vi möjlighet att erbjuda den bästa IT kompetensen inom ännu fler områden, avslutar Claes Ruthberg.

eWork har avtal med över 100 stora nationella och internationella företag och finns förutom i Stockholm i Malmö, Göteborg, Linköping, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.


För ytterligare information kontakta: Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 070-374 64 75, E-post: claes.ruthberg@ework.se Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-515 49 83, E-post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare och är noterat på Nasdaq OMX. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, , Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1093448

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1093449

Show as PDF