Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWorks styrelse fastställer nya finansiella mål

08:30 / 31 March 2010 eWork Press release

Styrelsen för eWork Scandinavia AB (publ) har fastställt ett nytt övergripande finansiellt mål för verksamheten. Målet är att eWork 2015 ska uppnå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor, med en rörelsemarginal om 5 procent. Målet sammanfattas ”5 – 5 – 15”. Det används som internt styrmedel och motivation internt men ska inte uppfattas som en prognos.

”Målen är ambitiösa men väl förankrade i våra marknadsbedömningar, konkreta planer och inte minst gjorda erfarenheter från vårt samarbete med nuvarande kunder. Självklart finns det osäkerhet och faktorer som vi inte själva kan påverka och målen ska inte uppfattas som en prognos”, kommenterar Claes Ruthberg, vd och koncernchef för eWork.

eWorks strategi ligger fast. Koncernen avser fortsätta att utveckla värdeskapande erbjudanden baserade på konsultmäklarrollen som affärsmodell. Tillväxtstrategin bygger på fem delstrategier: • Fördjupat och breddat samarbete med kunderna • Nya erbjudanden • Nya kunder • Nya geografiska marknader • Nya kompetensområden

”För ett ungt företag som eWork är det mycket viktigt att konkret kunna visa färdriktningen och vilka möjligheter som ligger framför oss, inte minst internt. Vi står nu inför en ny spännande fas i företagets utveckling som erbjuder minst lika intressanta affärsmöjligheter som hittills.” säger Claes Ruthberg.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Ruthberg, vd och koncernchef, eWork Scandinavia AB (publ) +46 8 50 60 55 00 E-post: claes.ruthberg@ework.se Sofie König , vice vd och marknadschef, eWork Scandinavia AB (publ) Tel: 08-50 60 55 40 , mobiltelefon: 070-515 49 83 E-post: sofie.konig.ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.



Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1108667

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1108668

Show as PDF