Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ny eWorkbarometer: Tillgänglighet och kompetens avgörande när svenska IT-konsulter möter ökad utländsk konkurrens

11:32 / 25 March 2010 eWork Press release

Två av tre mindre IT-konsultföretag tror på ökad konkurrens från utländska IT-konsulter under de närmaste 12 månaderna. Men det är inte priset utan tillgänglighet och kompetens som gör att man klarar konkurrensen. Det visar den nya eWorkbarometern där drygt 1350 mindre IT-konsultföretag ingår. Framtidsoptimismen om efterfrågan på IT-konsulter är fortsatt stor. Hela 76 procent tror att efterfrågan kommer att öka under de närmaste 12 månaderna.

− Även om IT-konsultföretagen tror på ökad utländsk konkurrens har hela 60 procent själva inte märkt av någon konkurrens alls från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna och 32 procent bara lite grann. Förklaringen ligger i att konsulterna i eWorks nätverk är så specialiserade. Deras erfarenhet visar att kompetens och tillgänglighet är viktigare är pris när det gäller att konkurrera med utländska konsulter, säger Sofie König marknadschef på eWork

De mindre IT-konsultföretagen är optimistiska vad gäller efterfrågan på IT-konsulter. Den nattsvarta pessimismen för ett år sedan då bara 15 procent trodde på ökad efterfrågan har förbytts till stark optimism. Hela 76 procent tror att efterfrågan kommer att öka under de närmaste 12 månaderna. Men konkurrensen fortsätter att vara stark. 43 procent tror på ökad konkurrens inom det egna specialistområdet och 47 procent tror att den kommer att vara oförändrad.

– Uppgången i efterfrågan på de IT-konsulter eWork förmedlar håller i sig. Samtidigt har krisen gjort att konkurrenstrycket ökar. Det krävs ett mycket bra erbjudande till kunderna för att stå sig i konkurrensen, säger Sofie König marknadschef på eWork. Hon fortsätter:

− Allt fler av våra kunder tar in specialister samtidigt som de själva väljer att ansvara för sina affärskritiska IT-projekt. När molnet växer behövs fler resurskonsulter. I båda fallen är efterfrågan på just de mindre konsultföretagens kompetens stor.

IT-konsulter kommer att bli mer specialiserade under de närmaste fem åren, det tror 45 procent av de svarande i eWorkbarometern. 30 procent menar att en större andel kommer att ha kompetens som täcker flera specialistområden. För köparna kommer det att bli svårare att få tag på kvalificerade konsulter inom Business Intelligence och Data Warehouse, Embedded systems och SAP.

Det är eWork, Nordens ledande konsultmäklare inom IT som samarbetar med mindre IT-konsultföretag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som tar fram eWorkbarometern där de mindre IT-konsultföretagens framtidsbedömningar redovisas. Drygt 1350 konsulter ingår i undersökningen som genomfördes i mars.


För mer information kontakta: Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobil: 070-5154983 E-post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. eWork är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1105732

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1105733

Show as PDF