Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork tecknar ramavtal med UNIT4 Agresso

12:05 / 29 April 2010 eWork Press release

Nordens ledande konsultmäklare eWork har tecknat ramavtal med UNIT4 Agresso. Ramavtalet omfattar allt från applikationskonsulter inom både utveckling och förvaltning till projektledare och konsulter med verksamhetskompetens, både inom det offentliga och det privata affärsområdet.

eWorks affärsmodell innebär att köparna snabbt får konsulter med en optimal kompetens på plats. eWork är avtalspart och sköter all administration kring uppdragen. eWork är också en långsiktig strategisk samarbetspartner i kundföretagens arbete med att utveckla och effektivisera sin konsulthantering. eWork har idag 1500 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

-Vi är naturligtvis mycket glada över att få förtroendet att hjälpa UNIT4 Agresso att hitta den bästa IT kompetensen och att eWorks modell för att hitta den bästa kompetensen blivit så framgångsrik, säger Claes Ruthberg vd på eWork Scandinavia AB. Det känns extra roligt att vara deras val av partner vad gäller den externa konsultförsörjning, eftersom det ligger i linje med vår nya outsourcing tjänst av konsulthantering - eWork Single Sourcing. eWork Single Sourcing liknar eWorks ursprungliga konsultmäklarroll, men tar konceptet betydligt längre, avslutar Claes Ruthberg.

eWork har avtal med över 100 stora nationella och internationella företag och finns förutom i Stockholm i Malmö, Göteborg, Linköping, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Ruthberg, vd och koncernchef, eWork Scandinavia AB (publ) +46 8 50 60 55 00 E-post: claes.ruthberg@ework.se Sofie König , vice vd och marknadschef, eWork Scandinavia AB (publ) Tel: 08-50 60 55 40 , mobiltelefon: 070-515 49 83 E-post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1124306