Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport Jan-mars 2010

07:36 / 10 May 2010 eWork Press release

Första kvartalet 2010 •Omsättningen minskade med 11,1 procent •Rörelseresultatet förbättrades till 6,6 MSEK (6,0) efter att genomförda kostnadsminskningar fått effekt. Rörelsemarginalen ökade till 1,6 procent (1,3). •Orderingången var 498,2 MSEK (433,6) •eWork öppnade lokalkontor i Linköping och lanserade en ny outsourcingtjänst kallad Single Sourcing. •Flera ramavtal tecknades med stora kunder, såsom Hertz, Vägverket, Linköpings Kommun och Sjöfartsverket •Resultat efter skatt per aktie blev 0,33 (0,29) SEK •eWorkaktien togs upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Ruthberg, vd och koncernchef, eWork Scandinavia AB (publ) +46 8 50 60 55 00 E-post: claes.ruthberg@ework.se Sofie König , vice vd och marknadschef, eWork Scandinavia AB (publ) Tel: 08-50 60 55 40 , mobiltelefon: 070-515 49 83 E-post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1130139

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1130140

Show as PDF