Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport jan - juni 2010

08:00 / 23 July 2010 eWork Press release

Andra kvartalet 2010

· Nettoomsättningen ökade med 11,7 procent till 479,6 MSEK (429,2) · Rörelseresultatet förbättrades till 10,2 MSEK (3,9) till följd av omsättningsökningen och att genomförda kostnadsminskningar fått effekt. Rörelsemarginalen ökade till 2,1 procent (0,9) · Orderingången var 640 MSEK (531) · Flera ramavtal tecknades med stora kunder såsom Lantmännen, TeliaSonera och Hewlett Packard · Resultat efter skatt per aktie blev 0,44 SEK (0,16)

  Första halvåret 2010

· Första halvåret uppvisade en successiv förbättring av såväl nettoomsättning och rörelseresultat, från en låg nivå i slutet av 2009 · Nettoomsättningen första halvåret 2010 var något lägre än motsvarande period förra året · Rörelseresultatet var avsevärt högre än föregående år

För mer information kontakta: Claes Ruthberg, koncernchef och vd, eWork Scandinavia AB +46 8 50 60 55 00 Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 12Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1169842

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1169843

Show as PDF