Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport Januari – september 2011

Utsikterna för konjunkturen diskuterades livligt under kvartalet men för eWork fortsatte den goda utvecklingen. Omsättning och resultat ökade kraftigt...

15:00 / 24 Oct eWork Press release

eWork tecknar avtal med Skanska

eWork har tecknat ramavtal med Skanskas IT-bolag, Skanska IT Nordic. eWork kommer förutom att leverera resurskonsulter, kunna bidra med att hitta syne...

13:33 / 4 Oct eWork Press release

Delårsrapport Januari - juni 2011

ANDRA KVARTALET 2011 JÄMFÖRT MED 2010 Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 670,9 MSEK (479,6). Rörelseresultat ökade med 44 procent till 14,7 M...

08:00 / 25 Jul eWork Press release

eWork tecknar avtal med Kammarkollegiet

eWork har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet omfattar området Managementkonsulttjänster- Chef- och ledarutveckling, innehållande följand...

13:53 / 17 May eWork Press release

Beslut från eWorks årsstämma den 2 maj 2011

UTDELNING Utdelning fastställdes enligt styrelsens förslag till 1,15 kronor per aktie, med avstämningsdag den 5 maj 2011 och beräknad dag för utbetaln...

22:50 / 2 May eWork Press release

Delårsrapport Januari – mars 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 JÄMFÖRT MED 2010 · Nettoomsättningen ökade med 45 procent till 610,3 (420,4) MSEK. · Rörelseresultat ökade med 62 procent till ...

14:00 / 2 May eWork Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas till årsstämma. Årsstämman hålls i Stockholm på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7, måndagen den 2 ma...

15:24 / 8 Apr eWork Press release

Bokslutskommuniké, januari – december 2010

"eWork redovisar kraftigt förbättrad omsättning och resultat 2010. Förbättringen förklaras av en lyckosam marknadsbearbetning, återhämtningen i ekonom...

14:00 / 11 Feb eWork Press release