Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Sony Ericsson bekräftar omfattningen av LOI med eWork

08:00 / 17 October 2011 eWork Press release

eWork Scandinavia AB har i dag bekräftat omfattningen av en avsiktsförklaring tecknat med Sony Ericsson Mobile Communications AB den 29 september 2011. eWork kommer att bli Sony Ericssons Managed Service Provider (MSP) för konsulter i Sverige. Samarbetet kommer att innebära en ökning av eWorks omsättning med cirka 20 procent, from januari 2012.

Avsiktsförklaringen mellan eWork och Sony Ericsson offentliggjordes den 29 september. Det uttrycker att Sony Ericsson ska ingå ett avtal med eWork under de kommande veckorna och formalisera det nya samarbetet. Kontraktslängden är inledningsvis två år med möjlighet till förlängning om både parter är överens om det.

Detta kommer att vara eWorks enskilt största åtagande och öka intäkterna med cirka 20 procent. Avtalet mellan Sony Ericsson och eWork kommer att träda i kraft den 1 januari 2012.

eWork är en komplett konsultleverantör och eWorks affärsmodell innebär att köparna snabbt får konsulter med en optimal kompetens på plats. eWork är avtalspart och sköter all administration kring uppdragen. eWork är också en långsiktig strategisk samarbetspartner i kundföretagens arbete med att utveckla och effektivisera sin konsulthantering. eWork har idag över 2200 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 17 oktober 2011 klockan 08.00 (CET).

För mer information kontakta:

Claes Ruthberg, CEO, eWork Scandinavia AB (publ) +46 8 50 60 55 00 E-post:  ()Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1490571

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1490572

Show as PDF