Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Bokslutskommuniké, januari – december 2010

14:00 / 11 February 2011 eWork Press release

"eWork redovisar kraftigt förbättrad omsättning och resultat 2010. Förbättringen förklaras av en lyckosam marknadsbearbetning, återhämtningen i ekonomin och vårt eget strukturarbete. Den positiva utvecklingen fortsatte under fjärde kvartalet." Claes Ruthberg, vd

Fjärde kvartalet 2010 jämfört med 2009

· Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 578,5 (411,2) MSEK. · Rörelseresultat ökade med 166 procent till 11,7 (4,4) MSEK. · Orderingången uppgick till 915 (584) MSEK, den högsta som hittills redovisats för ett enskilt kvartal. · Resultat efter skatt per aktie blev 0,44 (0,27) SEK.

Helåret, januari - december 2010 jämfört med 2009

· Nettoomsättningen steg med 16 procent till 1 904,2 (1 640,1) MSEK. · Resultat efter skatt per aktie blev 1,57 (0,71) SEK. · Kunderbjudandet breddades och nya erbjudanden lanserades under namnen Sourcing Management och Single Sourcing. · eWork öppnade kontor i Linköping. · Staffan Salén tillträdde som ny ordförande. · eWorkaktien togs upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm. · Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 1,15 (0,75) SEK per aktie.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Ruthberg, vd och koncernchef +46-8-50 60 55 00, E-post: claes.ruthberg@ework.se (ulf.henning@ework.se) Ulf Henning, CFO +46-8-50 60 55 12, mobiltelefon: +46-70-555 35 54, E-post: ulf.henning@ework.se (ulf.henning@ework.se)

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör  noterad på NASDAQ OMX Stockholm. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Salénia, Magnus Berglind och Investment AB Öresund. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1293753

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1293754

Show as PDF