Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Kallelse till årsstämma

15:24 / 8 April 2011 eWork Press release

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas till årsstämma. Årsstämman hålls i Stockholm på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7, måndagen den 2 maj 2011 klockan 16.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta ska:

· dels vara upptagen i den av Euroclear förda aktieboken senast den 26 april 2011 · dels anmäla sig senast den 26 april på något av följande sätt: · Telefon 08-50 60 55 00 · Post till eWork Scandinavia AB, Klarabergsgatan 60 1 tr, 111 21 Stockholm · E-post  () · Fax 08-50 60 55 01

Vid anmälan bör aktieägare uppge:

· Namn · Personnummer/organisationsnummer · Adress och telefonnummer · Antal aktier · Namn på biträden (högst två stycken) som tillsammans med aktieägaren ska närvara vid årsstämman.

Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier ska, för att ha rösträtt på årsstämman, av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bankdagar före den 26 april 2011. 

Årsredovisning

Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets hemsida på www.ework.se (www.ework.se) samt från och med idag i tryckt form på bolagets huvudkontor Klarabergsgatan 60 1 tr, 111 21 Stockholm.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida. (länk nedan).


För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 12, mobiltelefon: 070-555 35 54, E-post: ulf.henning@ework.se (ulf.henning@ework.se)

eWork är en komplett konsultleverantör. Med tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder eWork specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Huvudägare är Salénia AB, Magnus Berglind och Investment AB Öresund och bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. eWork har ramavtal med 125 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1339297

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1339298

Show as PDF