Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport Januari – mars 2011

14:00 / 2 May 2011 eWork Press release

FÖRSTA KVARTALET 2011 JÄMFÖRT MED 2010

· Nettoomsättningen ökade med 45 procent till 610,3 (420,4) MSEK. · Rörelseresultat ökade med 62 procent till 10,7 (6,6) MSEK. · Periodens rörelseresultat har belastats med kostnader av engångskaraktär om 1,4 MSEK avseende strukturåtgärder i den finska verksamheten. · Orderingången uppgick till 784,7 (521,0) MSEK, en ökning med 51 procent. · Resultat efter skatt per aktie blev 0,47 (0,33) SEK. · För första gången översteg antalet konsulter på uppdrag 2 000, och uppgick som mest till 2 114.

Vd-ord "eWorks nettoomsättning fortsatte att växa kraftigt under första kvartalet. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet väsentligt jämfört med föregående år. Marknadsläget är mycket gynnsamt och därtill var eWorks tillväxt betydligt högre än den genomsnittliga tillväxten på marknaden, som vi uppskattar till cirka 10 procent under perioden." För mer information kontakta: Claes Ruthberg, vd och koncernchef +46 8 50 60 55 00

Ulf Henning, CFO +46 8 50 60 55 00, +46 70 555 35 45 www.ework.se (www.ework.se)

Information i denna delårsrapport är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 2 maj 2011 klockan 14.00 (CET).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1357690

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1357691

Show as PDF