Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork tecknar avtal med Kammarkollegiet

13:53 / 17 May 2011 eWork Press release

eWork har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet omfattar området Managementkonsulttjänster- Chef- och ledarutveckling, innehållande följande delar: Ledningsfrågor, ledarutveckling, coachning chefer/medarbetare och kris- och konflikthantering. Ramavtalen kan användas av statliga myndigheter över hela landet samt vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Ramavtalet stödjer den statliga förvaltningens anskaffning och användning av managementkonsulter av hög kvalitet,  till bra villkor. Avtalet löper fram till 2012-10-31 och förlängning kan därefter ske med 30 månader.

eWork är en komplett konsultleverantör och eWorks affärsmodell innebär att köparna snabbt får konsulter med en optimal kompetens på plats. eWork är avtalspart och sköter all administration kring uppdragen. eWork är också en långsiktig strategisk samarbetspartner i kundföretagens arbete med att utveckla och effektivisera sin konsulthantering. eWork har idag över 2000 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

– Jag är mycket glad över att vi på eWork får förtroendet att leverera Managementkonsulter till alla statliga myndigheter, säger Claes Ruthberg, vd och koncernchef, på eWork Scandinavia AB. Vi har sedan tidigare ett flertal ramavtal inom den offentliga sektorn som är en stor inköpare av IT tjänster. Det är därför extra roligt att vi nu genom det nya avtalet får möjlighet att erbjuda den bästa kompetensen även inom området Managementkonsulttjänster. Detta avtal ligger även i linje med vårt långsiktiga mål; att vara en komplett konsultleverantör till våra kunder, avslutar Claes Ruthberg.

eWork har avtal med över 125 stora nationella och internationella företag och finns förutom i Stockholm i Malmö, Göteborg, Linköping, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

För ytterligare information kontakta:

Claes Ruthberg, vd och koncernchef, eWork Scandinavia AB (publ) +46 8 50 60 55 00 E-post:  ()

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör. Med tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder eWork specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork har idag 120 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX och dess huvudägare är Salénia, Magnus Berglind och Investment AB Öresund. eWork har ramavtal med över 125 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1374553

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1374554

Show as PDF