Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport Januari - juni 2011

08:00 / 25 July 2011 eWork Press release

ANDRA KVARTALET 2011 JÄMFÖRT MED 2010 Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 670,9 MSEK (479,6). Rörelseresultat ökade med 44 procent till 14,7 MSEK (10,2). Orderingången uppgick till 893 (640) MSEK, en ökning med 40 procent. Resultat efter skatt per aktie blev 0,65 SEK (0,44).* Under kvartalet tecknades ett flertal nya ramavtal, bland annat med Kammarkollegiet.

FÖRSTA HALVÅRET 2011 JÄMFÖRT MED 2010 Nettoomsättningen ökade med 42 procent till 1 281,2 MSEK (900,0). Rörelseresultat ökade med 51 procent till 25,4 MSEK (16,8).  Periodens rörelseresultat har belastats med kostnader av engångskaraktär om1,8 MSEK avseende strukturåtgärder i den finska verksamheten.

Vd-ord ”eWork fortsatte att växa kraftigt under andra kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades väsentligt jämfört med föregående år och marginalen ökade. Det gynnsamma marknadsläget bestod."

För mer information kontakta: Claes Ruthberg, vd och koncernchef +46 8 50 60 55 00, +46 70 374 64 75 Ulf Henning, CFO +46 8 50 60 55 00, +46 70 555 35 54

Information i denna delårsrapport är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 25 juli 2011 klockan 08.00 (CET).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1425364

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1425365

Show as PDF