Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork tecknar Letter Of Intent med Sony Ericsson Mobile Communications AB

08:00 / 29 September 2011 eWork Press release

eWork tecknar idag en avsiktsförklaring, LOI, med Sony Ericsson Mobile Communication AB avseende att eWork ska vara Sony Ericssons Managed Service Provider (MSP) för konsulter och konsultföretag.

Avsiktsförklaringen uttrycker att Sony Ericsson skall ingå ett avtal med eWork under de närmaste veckorna för att formalisera den nya MSP relationen. Kontraktslängden kommer ursprungligen vara 2 år med möjlighet till förlängning.

Avtalet avser inledningsvis konsulter i Sverige och kommer att bli eWorks enskilt största åtagande. Om båda parter är överens, så kan avtalet även utvidgas till att omfatta konsulter i andra länder.

eWork kommer arbeta aktivt med att implementera avtalet tillsammans med Sony Ericsson under september månad. Detta omfattar allokering av rätt kompetens för att driva projektet och placera resurser på plats hos Sony Ericsson.

Enligt avsiktsförklaringen kommer MSP relationen mellan Sony Ericsson och eWork förverkligas den 1 january 2012.

  eWorks affärsmodell innebär att köparna snabbt får konsulter med en optimal kompetens på plats. eWork är avtalspart och sköter all administration kring uppdragen. eWork är också en långsiktig strategisk samarbetspartner i kundföretagens arbete med att utveckla och effektivisera sin konsulthantering. eWork har idag över 2200 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

  För ytterligare information kontakta:

Claes Ruthberg, vd och koncernchef, eWork Scandinavia AB (publ) +46 8 50 60 55 00 E-post:  ()Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1476442

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1476443

Show as PDF