Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

eWork delårsrapport januari - september 2012

"eWork fortsatte att växa under tredje kvartalet, trots att marknaden var stillastående jämfört med föregående år. Vi ser fortsatt god tillväxt i affä...

08:00 / 23 Oct eWork Press release

Delårsrapport Januari - Juni 2012

ANDRA KVARTALET 2012 JÄMFÖRT MED 2011 Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 877,2 MSEK (670,9). Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 16,0 ...

08:00 / 27 Jul eWork Press release

Delårsrapport januari - mars 2012

"eWorks nettoomsättning växte med 43 procent under årets första kvartal. Orderingången steg med 30 procent. Även rörelseresultatet förbättrades jämför...

08:00 / 24 Apr eWork Press release

Årsredovisning 2011

Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF. Information om årsstämma 2012 finns under fliken "Årsstämmor"För ytterligare information, vänligen kontakta...

16:26 / 2 Apr eWork Press release

Bokslutskommuniké, januari – december 2011

FJÄRDE KVARTALET 2011 JÄMFÖRT MED 2010 · Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 760,9 MSEK (578,5). · Rörelseresultatet ökade med 56 procent til...

08:00 / 13 Feb eWork Press release

eWork tecknar avtal med Volvo IT

eWork har tecknat ramavtal med Volvo IT, ett globalt IT-företag och helägt dotterbolag till AB Volvo. Avtalet omfattar leverans av konsulttjänster til...

11:19 / 3 Jan eWork Press release