Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork delårsrapport januari - september 2012

08:00 / 23 October 2012 eWork Press release

"eWork fortsatte att växa under tredje kvartalet, trots att marknaden var stillastående jämfört med föregående år. Vi ser fortsatt god tillväxt i affärer där kunder konsoliderar sina konsultinköp hos eWork, medan antalet nya standardaffärer har planat ut."

Claes Ruthberg, vd och koncernchef 

TREDJE KVARTALET 2012 JÄMFÖRT MED 2011

· Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 768,8 MSEK (569,8). · Rörelseresultatet ökade 11 procent till 13,7 MSEK (12,3). · Orderingången uppgick till 731 MSEK (559) en ökning med 31 procent. · Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,62 SEK (0,54). · Under perioden tecknades nya ramavtal med bland andra TeliaSonera avseende managementkonsulter i Norden, Apoteket AB i Sverige, Jernbaneverket i Norge, Tryg Forsikring och Danske Bank i Danmark. · Per den 1 oktober 2012 tillsattes en ny koncernledning som förstärkts med de lokala verksamhetscheferna. 


För mer information, kontakta Claes Ruthberg, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00 Magnus Eriksson, CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 3 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Med bas i Sverige, Finland, Danmark och Norge levererar eWork konsulter globalt. eWorks affärsmodell bygger på ett nätverk med över 60 000 konsulter och ramavtal med fler än 130 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/ework-scandinavia-ab/r/ework-delarsrapport-januari---september-2012,c9322662

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/302/9322662/57864.pdf

Show as PDF