Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Bokslutskommuniké, januari – december 2011

08:00 / 13 February 2012 eWork Press release

FJÄRDE KVARTALET 2011 JÄMFÖRT MED 2010

· Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 760,9 MSEK (578,5). · Rörelseresultatet ökade med 56 procent till 18,3 MSEK (11,7). · Orderingången uppgick till 1 406 (915) MSEK, en ökning med 54 procent. · Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,82 SEK (0,44). · Kvartalet var det bästa någonsin för eWork, sett till samtliga ovanstående nyckeltal. · Efter perioden, den 1 januari 2012, inleddes som planerat ett samarbete med Sony Ericsson innebärande att eWork tar över en konsultleverans motsvarande 20 procent av eWorks omsättning. Från och med december är uppdrag inom ramen för samarbetet medräknade i periodens orderingång.

HELÅRET, JANUARI - DECEMBER 2011 JÄMFÖRT MED 2010

· Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 2 611,8 MSEK (1 904,2). · Rörelseresultatet ökade med 57 procent till 56,0 MSEK (35,7). · Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 2,48 SEK (1,57). · För första gången bidrog samtliga enheter positivt till helårsresultatet. · Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 1,85 SEK per aktie (1,15).

"Fjärde kvartalet innebar en stark avslutning på eWorks bästa år hittills. Nettoomsättning och resultat fortsatte att öka kraftigt och även lönsamheten steg. För första gången visar alla enheter svarta siffror. Vi inleder 2012 med 2 480 konsulter ute på uppdrag, nära en fördubbling på två år."

Claes Ruthberg, vd och koncernchef


För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Ruthberg, vd och koncernchef 46-8-50 60 55 00, E-post: claes.ruthberg@ework.se (ulf.henning@ework.se) Ulf Henning, CFO 46-8-50 60 55 12, mobiltelefon: 46-70-555 35 54, E-post: ulf.henning@ework.se

eWork är en komplett konsultleverantör. Med tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder eWork specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Huvudägare är Salénia AB, Magnus Berglind och Investment AB Öresund och bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. eWork har ramavtal med 125 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1599031

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1599032

Show as PDF