Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport januari - mars 2012

08:00 / 24 April 2012 eWork Press release

"eWorks nettoomsättning växte med 43 procent under årets första kvartal. Orderingången steg med 30 procent. Även rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Kvartalet innebar startpunkten för vårt viktiga uppdrag för Sony Mobile Communications."

Claes Ruthberg, vd och koncernchef

· Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 869,9 (610,3) MSEK. · Rörelseresultat ökade med 30 procent till 13,9 (10,7) MSEK. · Orderingången uppgick till 1023,0 (784,7) en ökning med 30 procent. · Resultat efter skatt per aktie blev 0,62 (0,47) SEK. · Uppdraget för Sony Mobile Communications inleddes vid årsskiftet och har utvecklats enligt plan. · Under perioden tecknades ett flertal nya ramavtal och flera större åtaganden påbörjades.

Information i denna delårsrapport är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 24 april 2012 klockan 08.00 (CET).


För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Ruthberg, vd och koncernchef 46-8-50 60 55 00, E-post: claes.ruthberg@ework.se (ulf.henning@ework.se) Ulf Henning, CFO 46-8-50 60 55 12, mobiltelefon: 46-70-555 35 54, E-post: ulf.henning@ework.se

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 900 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Med bas i Sverige, Finland, Danmark och Norge levererar eWork konsulter globalt. eWorks affärsmodell bygger på ett nätverk med över 50 000 konsulter och ramavtal med fler än 125 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1661534

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1661535

Show as PDF