Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ny valberedning för eWork utsedd

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2014 har nu utsetts i enlighet med de riktlinjer som har beslutats av eWorks årsstämma. Ledamöterna, s...

14:23 / 15 Nov eWork Press release

Zoran Covic utsedd till ny VD i eWork

eWork Scandinavia AB (publ) - Nordens största konsultmäklare - har utsett Zoran Covic till ny verkställande direktör och koncernchef. Zoran är för när...

13:00 / 13 Nov eWork Press release

eWork vinner outsourcingavtal med Nasdaq OMX

eWork har tecknat ett avtal med Nasdaq OMX avseende outsourcing av konsultinköp. eWork ska leverera konsulter både på distans och på plats hos kunden ...

12:36 / 21 Oct eWork Press release

Nytt aktiekapital och antal aktier i eWork

Aktiekapitalet och antalet aktier i eWork Scandinavia AB (publ) har ändrats till följd av att ett optionsprogram har förfallit och ett antal tecknings...

10:59 / 30 Aug eWork Press release

eWork: Delårsrapport, januari - juni 2013

"eWork nådde en viktig milstolpe i kvartalet då vi
tecknade vårt andra riktigt stora outsourcingavtal, denna gång med
TetraPak. Vi visar åter att ...

08:00 / 26 Jul eWork Press release

eWork inleder samarbete med Telenor i Sverige

eWork har inlett ett samarbete med Telenor Sverige AB. Samarbetet följer ett nytt treårigt ramavtal. Genom samarbetet befäster eWork sin position som ...

10:51 / 24 Jul eWork Press release

Delårsrapport januari - mars 2013

"eWork fortsatte att utvecklas positivt under årets första kvartal på en relativt svag marknad. Såväl nettoomsättning som rörelseresultat ökade, om än...

10:00 / 24 Apr eWork Press release

Bokslutskommuniké januari - december 2012

"Fjärde kvartalet innebar en stark avslutning på 2012 som i många avseenden var ett nytt rekordår för eWork. Vi levererade under året konsulttjänster ...

08:00 / 14 Feb eWork Press release