Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork: Delårsrapport, januari - september 2013

08:00 / 25 October 2013 eWork Press release

"eWork fortsatte under kvartalet att möta en avvaktande marknad. En mindre fördelaktig affärsmix och kostnader för fortsatta offensiva satsningar medförde ett förhållandevis svagt resultat. Orderingången var dock god och eWork visade viss tillväxt även detta kvartal, tack vare våra framgångar med affärer som konsoliderar kundernas konsultförsörjning."

Claes Ruthberg, vd och koncernchefTREDJE KVARTALET 2013 JÄMFÖRT MED 2012

· Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 775,8 MSEK (768,8).

· Rörelseresultatet minskade till 6,0 MSEK (13,7).

· Orderingången uppgick till 845 MSEK (731), en ökning med 16 procent.

· Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,28 SEK (0,62).

· Under perioden tecknades nya ramavtal med bland andra Telenor i Sverige, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

· Ett nytt avtal av outsourcingkaraktär tecknades med NASDAQ OMX.

· En förlängning tecknades av det befintliga outsourcingavtalet med Sony Mobile Communications, eWorks största kund.

· Kvartalets förhållandevis svaga resultat är en följd av den avvaktande efterfrågan och kostnader för fortsatta offensiva satsningar.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2013 JÄMFÖRT MED 2012

· Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 2 661,9 MSEK (2 515,8).

· Rörelseresultatet minskade till 33,3 MSEK (43,6).

· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 1,52 SEK (1,93).

· Efterfrågan på marknaden var fortsatt avvaktande med relativt få nytillsättningar av konsultuppdrag.

· eWork hade god efterfrågan på övertagsaffärer och samarbeten av outsourcingkaraktär, vilket volymmässigt kompenserade för effekten av den avvaktade efterfrågan.

· Outsourcing- och övertagsaffärernas ökade andel av försäljningsmixen samt initiala kostnader förenade med att utveckla dessa affärer förklarar det lägre rörelseresultatet.


Kontaktpersoner för mer information  Claes Ruthberg, vd och koncernchef, 46 8 50 60 55 00, claes.ruthberg@ework.se Magnus Eriksson, CFO, 46 8 50 60 55 00, 46 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 130 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/ework-scandinavia-ab/r/delarsrapport--januari---september-2013,c9487542

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/302/9487542/175611.pdf

Show as PDF