Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork vinner outsourcingavtal med Nasdaq OMX

12:36 / 21 October 2013 eWork Press release

eWork har tecknat ett avtal med Nasdaq OMX avseende outsourcing av konsultinköp. eWork ska leverera konsulter både på distans och på plats hos kunden inom alla specialistområden som kunden har behov av.

eWork har valts ut som leverantör för att implementera en så kallad MSP-lösning hos Nasdaq OMX. Avtalet avser inledningsvis Nasdaq OMX:s svenska verksamhet. Samarbetet kan i framtiden komma att utvidgas till att inkludera andra orter där Nasdaq OMX har verksamhet.

eWorks MSP-lösning innebär att kunden outsourcar inköpsfunktionen för all konsultförsörjning. Samarbetet omfattar både konsulter på plats hos kunden och distanskonsulter och gäller samtliga specialistområden som kunden har behov av.

Avtalet bygger på den samarbetsmodell som eWork sedan tidigare har etablerat med Sony Mobile Communications och Tetra Pak. eWork kommer att ha ett dedikerat kundteam delvis baserat hos kunden i syfte att bidra till att finna synergier, sänka kundens konsultkostnader, förbättra kontrollen och förenkla administrationen kring konsultinköpen.

- Vi är väldigt stolta över att Nasdaq OMX har valt eWork som partner för att förbättra och effektivisera sina konsultinköp, säger Claes Ruthberg, vd och koncernchef på eWork Scandinavia AB. Avtalet innebär att vi flyttar fram positionerna för vår outsourcingmodell och stärker vår position i finanssektorn.

- eWork vann vårt MSP-uppdrag för att de har visat att de har den erfarenhet som krävs för att samarbetet ska bli lyckat, kommenterar Donna Langdon, Director - Global Services Procurement på Nasdaq OMX.

Genom eWorks affärsmodell får konsultköpare snabbt tag i kvalificerade konsulter. eWork fungerar som kontraktspart och hanterar all administration. eWork är en långsiktig strategisk partner till företag som önskar förbättra och effektivisera sina konsultinköp. eWork har fler än 3 000 konsulter på uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. eWork har ramavtal med över 130 ledande nationella och internationella företag.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Ruthberg, vd och koncernchef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-374 64 75, E-post: claes.ruthberg@ework.se

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 130 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/ework-scandinavia-ab/r/ework-vinner-outsourcingavtal-med-nasdaq-omx,c9484579

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/302/9484579/173479.pdf

Show as PDF