Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport januari - mars 2013

10:00 / 24 April 2013 eWork Press release

"eWork fortsatte att utvecklas positivt under årets första kvartal på en relativt svag marknad. Såväl nettoomsättning som rörelseresultat ökade, om än i lugnare takt än föregående år. Intresset för långsiktiga, större åtaganden är fortsatt starkt", kommenterar Claes Ruthberg, vd och koncernchef.

Första kvartalet 2013 jämfört med 2012

· Nettoomsättningen ökade med 9,7 procent till 954,2 MSEK (869,9). · Rörelseresultat ökade med 6,5 procent till 14,8 MSEK (13,9). · Orderingången uppgick till 922,1 MSEK (1 023,0) en minskning med 9,9 procent. · Resultat efter skatt per aktie blev 0,69 SEK (0,62). · Marknaden var under första kvartalet mer avvaktande än tidigare. Att orderingången minskade förklaras främst av att antalet så kallade övertags- och utpekningsaffärer minskade jämfört med motsvarande period föregående år. Intresset för denna typ av affärer är dock fortsatt stort. · Under perioden tecknades ett betydande antal ramavtal, bland annat med Fortum teknik, energiföretaget Dong i Danmark och tre ramavtal i Finland avseende teknikkonsulter.


För mer information, kontakta: Claes Ruthberg, vd och koncernchef, 46 8 50 60 55 00, claes.ruthberg@ework.se Magnus Eriksson, CFO, 46 8 50 60 55 00, 46 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 130 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/ework-scandinavia-ab/r/delarsrapport-januari---mars-2013,c9405558

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/302/9405558/116111.pdf

Show as PDF