Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWorkbarometern, Våren 2013: Rörlighet på konsultmarknaden

09:02 / 29 April 2013 eWork Press release

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 29 april 2013

Ökad rörlighet, stor variation av efterfrågan på konsultmarknaden och fortsatt optimism kring arvodet. Allt fler av Sveriges konsulter tror på minskad efterfrågan - och ökad! Det är en markant ökning av variationerna i konsulternas förväntningar på framtiden. Det framgår av vårens eWorkbarometer, Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden som i år engagerade över 2000 svarande inom IT, teknik och verksamhetsutveckling.

eWorkbarometern ger en unik inblick i konsultmarknaden när den är som mest osäker, vid början och mitten av året. En stående fråga är "Hur tror du att efterfrågan kommer att utvecklas den närmaste 12-månadersperioden?"

− Det är snabba kast på konsultmarknaden. Efterfrågan kan plötsligt minska kraftigt inom ett område, samtidigt kan det vara brist på konsulter inom ett annat. Det här syns tydligt i eWorkbarometern, där vi ser att enskilda specialistområden sticker ut. Det ställer höga krav på flexibititet hos konsultleverantörer och enskilda konsulter, kommenterar Erik Thornberg, CMO på eWork.

Över 50% av de svarande tror att efterfrågan kommer öka inom sitt område de närmsta 12-månaderna. Överlag pekar det på en uppgång men konsultmarknaden är segmenterad.

Teknikskiften inom vissa delar av företagen  gör att konsulterna upplever både potentiell ökning och minskning inom olika specialistområden. I eWorkbarometerns källmaterial framgår exempelvis att IOS-konsulter har en mer positiv uppfattning på ökad efterfrågan, medan Android-konsulter uppvisar en mer negativ förväntan.

En annan central fråga där svaren antyder en stor rörlighet i konsultkåren är "Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag?". Här syns en fortsatt ökning av andelen konsulter som kan tänka sig att ta uppdrag utomlands. Nu svarar hela 50 procent av respondenterna att de är benägna att acceptera uppdrag utanför Norden. 2012 var motsvarande siffra 47,5 procent.

För första gången tillfrågas konsulterna om sitt timarvode. Någon tydlig prispressartrend syns inte i eWorkbarometern. Timarvodet som uppges av flest respondenter är 800 kronor, nära följt av 900 kronor. Även om de flesta (61 procent) förväntar sig att arvodet ligger kvar på den nivån så tror tre gånger fler att arvodet kommer att stiga jämfört med de som tror att det kommer att minska.

− Prisnivån verkar stabil överlag. Det skall bli spännande att se om prisnivån ändras i höstens eWorkbarometer. Just nu lägger kunderna mer fokus på effektiviteten av standardiserade upphandlingar och separerar projektinköpen ifrån resursinköpen tydligare. Här har vi en stor efterfrågan idag eftersom vi snabbt kan påvisa konkreta förbättringar inom tid, pris och kvalité säger Erik Thornberg, CMO på eWork.

Ladda ner eWorkbarometern här: www.ework.se/pdf/eWorkBarometern-201304.pdf


För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Erik Thornberg, CMO erik.thornberg@ework.se +46 (0)70 3 55 46 79

eWorkbarometern är Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden. Undersökningen speglar konsultmarknadens förväntningar, drivkrafter och uppfattningar och ger en unik inblick i marknadsläget när den är som mest osäker, under vår och höst. eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 000 konsulter på uppdrag inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Med bas i Sverige, Finland, Danmark och Norge levererar eWork konsulter globalt. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/ework-scandinavia-ab/r/eworkbarometern--varen-2013--rorlighet-pa-konsultmarknaden,c9407418