Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork Scandinavia AB (publ) publicerar delårsrapport, januari-september 2014

08:00 / 24 October 2014 eWork Press release

"Årets tredje kvartal har till stor del präglats av en stark resultatutveckling och eWorks inbrytning på området teknikkonsulter. Uppstarten av vårt nya outsourcinguppdrag för ABB Sverige innebär ett stort åtagande där vi nu har kommit igång på ett bra sätt med konsultleveranser. Samtidigt växte både omsättning och orderingång med 34 procent."

Utdrag ur eWorks vd och koncernchef Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2014 jämfört med 2013

Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 1 041,9 MSEK (775,8).

Rörelseresultatet steg med 80 procent till 10,8 MSEK (6,0).

Orderingången uppgick till 1 138 MSEK (845), en ökning med 34 procent.

Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning var 0,48 SEK (0,28).

Det stora samarbetet med ABB Sverige inleddes, och nya ramavtal tilldelades i Sverige med Kammarkollegiet och Göteborgs Stad.

Marknaden hade en mer utdragen säsongsmässig nedgång än normalt efter sommaren, men det kompenserades med en stark avslutning på kvartalet. eWorks efterfrågeindikatorer visar fortsatt en försiktigt positivt tendens för resten av året.

Första nio månaderna 2014 jämfört med 2013

Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 3 324,9 MSEK (2 661,9).

Rörelseresultatet ökade till 36,7 MSEK (33,3).

Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning blev 1,67 SEK (1,52).

eWork bedöms ha tagit marknadsandelar under perioden främst till följd av tillväxten i outsourcingaffären, men också genom en högre avslutsfrekvens på konkurrensutsatta förfrågningar.

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 4 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ut marknadens största konsultnätverk med över 65000 konsulter vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/