Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Presentation av delårsrapport januari-september 2014, fredagen den 24 oktober, 13.00

15:26 / 21 October 2014 eWork Press release

eWork Scandinavia AB (publ) bjuder härmed in media, investerare och analytiker till en presentation av bolagets delårsrapport för de första nio månaderna 2014 i bolagets lokaler.

Tid:                    fredagen den 24 oktober klockan 13.00-14.00

Plats:                 eWorks lokaler, Klarabergsgatan 60, 3 trappor

Anmälan:          Telefon, 08-50 60 55 06 eller e-post, magnus.eriksson@ework.se

Delårsrapporten offentliggörs samma dag den 24 oktober klockan 8.00, varefter den finns tillgänglig på företagets hemsida.

Presentationen hålls av eWorks VD och koncernchef Zoran Covic. I samband med presentationen finns även möjlighet att ställa frågor om rapporten till Zoran Covic och till eWorks vVD och CFO Magnus Eriksson.

Välkommen!

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 4 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ut marknadens största konsultnätverk med över 65000 konsulter vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/