Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork Scandinavia AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2014

10:05 / 24 April 2014 eWork Press release

"eWork inleder 2014 med positiva signaler. Den tydligaste av dessa är att orderingången ökar med 44 procent jämfört med föregående år. Även nettoomsättningen växer med goda 16 procent. Tillväxten är främst en effekt av att vi i snabb följd har implementerat ett antal stora samarbeten av outsourcingkaraktär."

Utdrag ur vd och koncernchef Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2014 jämfört med 2013
  • Nettoomsättningen ökade med 15,7 procent till 1 103,7 MSEK (954,2)
  • Rörelseresultat minskade med 9,5 procent till 13,4 MSEK (14,8).
  • Orderingången ökade 44 procent och uppgick till 1 325 MSEK (922).
  • Resultat efter skatt per aktie blev 0,62 SEK (0,69).
  • Konsultmarknaden visade tecken på viss återhämtning och efterfrågan på så kallade standardaffärer ökade något.
  • Under perioden tecknades ett betydande avtal av outsourcingkaraktär med Tieto, samt ramavtal med Outotec, KMD och Kongsberg.
  • I mars tillträdde Zoran Covic som vd och koncernchef.

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/