Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork Scandinavia AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2014

08:00 / 25 July 2014 eWork Press release

"Fortsatt stigande orderingång och nettoomsättning, positiv utveckling i Danmark samt ett betydande ramavtal med ABB Sverige inom området teknikkonsulter var höjdpunkter för eWork under andra kvartalet. Resultatet fortsätter utvecklas positivt och är nu i nivå med föregående års resultat, trots kraftfulla satsningar på att etablera nya stora kunduppdrag."

Utdrag från vd och koncernchef Zoran Covics kommentar till halvårsrapporten.

Andra kvartalet 2014 jämfört med 2013
  • Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 1 179,3 MSEK (931,8).

  • Rörelseresultatet steg med 1 procent till 12,6 MSEK (12,5).

  • Orderingången uppgick till 1 592 MSEK (1 226), vilket var en ökning med 30 procent.

  • Resultatet efter skatt per aktie blev 0,57 SEK (0,55), samma belopp före och efter utspädning.

  • Marknadens återhämtning har fortsatt och eWorks efterfrågeindikatorer visade positiva tendenser.

Ett betydande samarbetsavtal tecknades med ABB Sverige avseende teknikkonsulter, vilket väntas öka koncernens nettoomsättning med 10-15 procent under 2015.

Första halvåret 2014 jämfört med 2013
  • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 2 283,0 MSEK (1 886,0).

  • Rörelseresultatet minskade med 5 procent till 26,0 MSEK (27,3).

  • Försäljningsmixen innehöll en högre andel outsourcing- och övertagsaffärer vilket tillsammans med affärsutvecklingskostnader för uppstart av nya outsourcinguppdrag förklarar den lägre rörelsemarginalen.

  • eWork bedöms ha tagit marknadsandelar på en något växande marknad.

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 4 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ut marknadens största konsultnätverk med över 65000 konsulter vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/