Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Högtryck på konsultmarknaden i sommarens eWorkbarometer 2014

15:16 / 13 August 2014 eWork Press release

I sommar är det högtryck bland konsulterna. Konsultmarknaden tycks nu definitivt ha vänt uppåt, efter de senare årens lågkonjunktur. Det framgår av eWorkbarometern som nu för första gången genomförs samtidigt för hela Norden.

Konsulterna är i sommar mer optimistiska än på länge om efterfrågan på konsulttjänster. 52,4 procent svarar att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att öka den kommande 12-månadersperioden. Det är den högsta noteringen på tre år.

För de svenska resultaten finns tidigare eWorkbarometrar att jämföra med. Om man jämför dessa är trenden klart stigande; idag tror 54,8 procent av konsulterna på ökande efterfrågan mot 46,5 procent i höstas och 39,8 procent våren 2013. Andelen pessimister, dvs. de som tror på minskande efterfrågan kommande året, har i praktiken halverats till 11,6 procent jämfört med 22,2 procent våren 2013.

I Danmark är optimismen störst, hela 69,2 procent av konsulterna tror på ökande efterfrågan. I Norge är stämningen inte lika positiv. 31,3 procent av de norska konsulterna tror att efterfrågan stiger, och nästan lika många, 25,3 procent tror att den sjunker. I Finland tror 43,6 procent på stigande efterfrågan, 18,4 procent tror på minskande efterfrågan.

eWorkbarometern ger även en indikation av timarvoden. I Norge är timarvodena högst, i alla fall bland de konsulter som svarat på eWorkbarometern. Där är medianen 110 EUR. I Sverige och Danmark är medianen 90 EUR och i Finland 80 EUR.

eWorkbarometern ger även besked kring hur konsulterna ser på konkurrensen samt vad som motiverar dem mest. De viktigaste resultaten finns sammanställda och kommenterade i en rapport som publiceras idag och finns tillgänglig på eWorks hemsida.

eWorkbarometerns resultat visar hur konsulter i eWorks nätverk har svarat och innebär en sammanställning av en mängd marknadsbedömningar. Dessa kan men behöver inte vara samstämmiga med eWorks egna marknadsbedömningar. Informationen i eWorkbarometern bör ses som ett komplement till andra källor, och enligt eWorks bedömning ska resultaten inte betraktas som kurspåverkande för eWorks del.

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 4 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ut marknadens största konsultnätverk med över 65000 konsulter vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/