Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWorkbarometern hösten 2015: Konsultpriserna inom IT och teknik på väg upp

09:00 / 19 October 2015 eWork Press release

IT-, teknik- och verksamhetskonsulter med låga arvoden har kunnat öka sina timpriser det senaste året och 24 procent räknar med att kunna höja timpriset ytterligare. Samtidigt spås en fortsatt stark efterfrågan på konsulttjänster i eWorkbarometern hösten 2015.

eWorkbarometern mäter löpande pris- och efterfrågeutvecklingen bland konsulter inom IT, verksamhetsutveckling och teknik. Den senaste mätningen visar att gruppen av konsulter med de lägsta timpriserna, under 70 euro, har minskat från 30 till 22 procent jämfört med hösten 2014. Samtidigt har andelen konsulter med medelhöga timpriser mellan 70 och 100 euro ökat med fyra procentenheter till 52 procent. Även andelen konsulter med de högsta timpriserna, över 110 euro har ökat från 23 procent till 25 procent.

- En hel del konsulter med låga timpriser har kunnat höja dessa något under det senaste året, vilket är glädjande. Visserligen är prispressen fortfarande stor, men en allt bättre konjunktur med god efterfrågan på konsulttjänster väger tyngre. Jag tror att timpriserna fortsätter långsamt uppåt, säger Zoran Covic, VD för konsultförmedlaren eWork.

Var fjärde konsult i räknar också med att kunna höja timpriset ytterligare inom det närmaste halvåret. Endast åtta procent av de tillfrågade tror på sänkta timpriser.

Konsulterna är även optimistiska om konjunkturen - nästan varannan konsult, 47 procent, tror på ökande efterfrågan på konsulttjänster generellt under det kommande året, en ökning med två procentenheter på två år.
Andelen som det senaste året har mött konkurrens från utländska konsulter, antingen på plats hos kund eller på distans från exempelvis Indien, är i senaste undersökningen 40 procent. Det är en minskning med två procentenheter på ett år och den lägsta siffran sedan 2009.

Samtidigt avtar rädslan för utländsk konkurrens i framtiden. Bara 31 procent av de tillfrågade i eWorkbarometern tror att konkurrensen från utländska konsulter kommer att öka under det kommande året. När samma fråga ställdes 2010 var andelen 50 procent.

- De utländska aktörerna har funnits här några år nu. De bidrar till en sund konkurrens, men effekterna är inte så stora som vissa befarade för några år sedan, säger eWorks VD Zoran Covic.

Samtidigt växer konkurrensen lokalt. drygt 35 procent spår att den inhemska konkurrensen kommer att öka under det närmaste året, en liten ökning från i fjol. Samtidigt är det bara 6,2 procent som tror att den inhemska kommer att öka, vilket är den lägsta siffran som uppmätts sedan 2009.

eWorkbarometern genomförs sedan 2007 och är Sveriges största konsultundersökning inom IT teknik och verksamhetsutveckling. I den aktuella undersökningen är 66 procent verksamma som IT-konsulter, 23 procent verksamhetskonsulter och 11 procent teknikkonsulter. Undersökningen görs två gånger per år. Höstens studie bygger på svar från 1782 konsulter och konsultchefer i framför allt Norden varav majoriteten, 71 procent, är svenska.

Se grafik nedan. Den fullständiga undersökningen finns på: barometer.ework.se
       
 (http://barometer.ework.se)

För ytterligare information, kontakta:
Frågor kring undersökningen: Marcus Sjölin, Marketing Specialist +46 (0) 70 388 60 03, marcus.sjolin@ework.se

För kommentarer och analys: Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se
        
 (zoran.covic@ework.se)

Fråga: "Vad är ditt alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag?"

[image]

Fråga: Vad tror du om efterfrågan på konsulttjänster generellt under de kommande 12 månaderna?

[image]

Fråga: "Du som är verksam i konsultbranschen kan möta konkurrens från konsulter från utlandet, som antingen erbjuder sina tjänster på plats hos kunden eller på distans från sitt hemland. Har du personligen upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna?"

[image]

Fråga: "Vad tror du om utvecklingen av konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter kommande 12 månaderna?"

[image]

Fråga: "Vad tror du om utvecklingen av konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter kommande 12 månaderna?"

[image]

          

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 5 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk med över 65000 konsulter vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 160 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/