Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Bokslutskommuniké, januari - december 2014

08:00 / 11 February 2015 eWork Press release

"eWork avslutar 2014 starkt där omsättning, orderingång och resultat ökade kraftigt. Vi har sett en positiv utveckling av marknaden. Teknikkonsultområdet växer och vi tar nu steget utanför Norden genom etablering i Polen. Vi är väl positionerade för fortsatt positiv utveckling 2015." 

Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet 2014 jämfört med 2013
 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 1 389 MSEK (1 106).
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,6 MSEK (9,5) en ökning med 65 procent exklusive jämförelsestörande poster 2013.
 • Orderingången var 2 740 MSEK (1 902), den högsta i bolagets historia, 44 procent högre än motsvarande period föregående år.
 • Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning ökade till 0,77 SEK (0,37).
 • Den starka resultattillväxten beror främst på ett ökat antal nytillsättningar av konsulter, framför allt i den svenska verksamheten.
 • Styrelsen har beslutat att föreslå stämman en utdelning om 2,50 per aktie (2,50) samt en extra utdelning om 2,00 SEK per aktie

Efter periodens slut beslutade eWork att under 2015 etablera verksamhet i Polen.

Helår 2014 jämfört med 2013
 • Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 4 714 MSEK (3 767).
 • Rörelseresultatet ökade med 22 procent till 52,3 MSEK (42,8).
 • Resultat efter skatt per aktie efter utspädning ökade till 2,43 SEK (1,89).
 • Den nordiska konsultmarknaden fick ett positivt trendbrott och förstärktes gradvis under året, särskilt sista kvartalet.
 • eWork växte kraftigt under året främst genom övertagsaffärer och nya samarbeten av outsourcingkaraktär, men även standardaffären med nytillsättning av konsulter växte.
 • Genom ett par stora samarbetsavtal fick området teknikkonsulter ett genombrott vid sidan av de hittills dominerande kompetensområdena IT och telekom.

Bokslutskommunikén presenteras idag klockan 13.00 vid ett möte i bolagets lokaler,
Klarabergsgatan 60, 3 tr. Föranmälan krävs på magnus.eriksson@ework.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/