Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork etablerar verksamhet i Polen

12:45 / 10 February 2015 eWork Press release

eWorks styrelse har beslutat att etablera verksamhet i Polen. Syftet är att tillgodose en växande efterfrågan på konsulter i Polen, både från befintliga nordiska kunder och från den lokala marknaden. Verksamheten kommer att bedrivas i ett eget dotterbolag med kontor i Warszawa. Verksamheten beräknas komma igång under andra kvartalet 2015.

- Den här etableringen är en attraktiv affärsmöjlighet för oss. Vi har redan från starten flera befintliga kunder som visat stort intresse när vi etablerar en stark närvaro med ett erfaret och kunnigt team på plats i Warszawa, kommenterar Zoran Covic, vd och koncernchef för eWork.

Polen har över 38 miljoner invånare, att jämföra med 27 miljoner på eWorks hemmamarknad Norden. Den polska ekonomin har länge haft högre tillväxt än de nordiska länderna.

Kontoret som nu etableras i Warszawa blir eWorks första utomnordiska etablering. eWork har lyckosamt genomfört flera lokala etableringar av kontor, inte bara i de nordiska huvudstäderna utan också på olika platser i Sverige. Den senaste etableringen gjordes under 2014, när kontor öppnades i Västerås i samband med att eWork tecknade ett avtal om konsultförsörjning till ABB.

- Verksamheten är väl positionerad för fortsatt positiv utveckling på våra hemmamarknader. Inte minst våra outsourcinguppdrag har lärt oss att snabbt reproducera vårt koncept för nya stora kunder, inom nya kompetensområden och på nya orter. Därför är vi väl rustade för att ta det här steget utanför Norden, kommenterar Zoran Covic.

Verksamheten kommer att bedrivas genom ett helägt dotterbolag. Kostnaden för etableringen ingår i redan planerat och budgeterat affärsutvecklingsutrymme för 2015.

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 4 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ut marknadens största konsultnätverk med över 65 000 konsulter vilket ger kunderna bättre kvalitet, pris och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/