Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Nytt aktiekapital och antal aktier i eWork

08:00 / 30 September 2015 eWork Press release

Aktiekapitalet och antalet aktier i eWork Scandinavia AB (publ) har ändrats till följd av att ett optionsprogram har förfallit och ett antal teckningsoptioner har tecknats.

Aktiekapitalet har ökat med 13 143 SEK till 2 221 059,75 SEK.
Antalet aktier har ökat med 101 100 till 17 085 075 aktier.
Utspädningen är därmed 0,6 procent.
De teckningsoptioner som har utnyttjats utgör en del av eWorks pågående incitamentsprogram till samtliga tillsvidareanställda som lanserades vid beslut på årsstämman 2012. De teckningsoptioner som nu tecknades utgavs 2012.
För ytterligare information, kontakta:
Magnus Eriksson, CFO, telefon: +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80,
e-mail: magnus.eriksson@ework.se
eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 5 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk med över 65000 konsulter vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 160 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/