Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport, januari - september 2016: Positiv utveckling på stark konsultmarknad

08:00 / 21 October 2016 eWork Press release

"Vi är inne i en mycket gynnsam konjunktur för konsultbranschen. Ework växte brett och våra nyare satsningar inom teknikkonsulting, uppdrag i offentlig sektor och verksamheten i Polen utvecklades positivt."

Utdrag ur Zoran Covics kommentar till rapporten.

Tredje kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015
  • Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 1 646 MSEK (1 316).
  • Rörelseresultatet steg med 10 procent till 19,2 MSEK (17,5).
  • Orderingången uppgick till 1 864 MSEK (1 453), en ökning med 28 procent.
  • Resultatet per aktie efter utspädning var 0,88 SEK (0,85).
Första nio månaderna 2016 jämfört med samma period 2015
  • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 5 265 MSEK (4 348).
  • Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 63,6 MSEK (56,4).
  • Resultatet per aktie efter utspädning blev 2,88 SEK (2,61).
  • Efterfrågan var stark under hela perioden och Ework bedöms ha tagit marknadsandelar på en växande marknad.
  • Orderingången för årets första nio månader uppgick till 7 146 MSEK (5 320).

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.ework.se  

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. eWork är grundat i Sverige år 2 000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 160 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 6 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworkaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Denna delårsrapport är regulatorisk information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och  lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom verkställande direktörens försorg.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/