Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Flaggningsmeddelande i eWork Scandinavia AB

09:20 / 22 April 2016 eWork Press release

Flaggningsmeddelande i eWork Scandinavia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556587-8708 eWork Scandinavia AB
Instrument SE0002402701 Common Shares
Innehavare Salénia AB
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-04-21
Gränsvärde för antal aktier 25 %
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 668 945
 - direkt innehavda rösträtter 4 668 945
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 27,328 %
 - direkt innehavda rösträtter 27,328 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 27,328 % 4 668 945
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 27,328 % 4 668 945
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 668 945
 - andel av rösträtter 27,328 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Staffan Salen
 - telefon 086709870
 - mejl Garbriela.Baier-sanden@lindahl.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/