Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport, januari - juni 2016: Stark marknad och fortsatt god tillväxt

08:00 / 20 July 2016 eWork Press release

"eWork hade ett bra andra kvartal. Marknaden är fortsatt het, vår tillväxt var god och vi bedrev ett intensivt utvecklingsarbete för att ta oss mot våra högt ställda mål 2020.

Under andra kvartalet tog vi viktiga steg i arbetet för att bygga det nya eWork som inom några år ska mer än fördubblas i storlek. Efterfrågan på våra tjänster var mycket god och orderingången ökade med hela 50 procent. För första gången översteg antalet konsulter på uppdrag 6000." 

Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2016 jämfört med 2015
  • Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 1 934 MSEK (1 575).
  • Rörelseresultat ökade med 15 procent till 24,9 MSEK (21,7).
  • Orderingången steg med 50 procent till 3 022 MSEK (2 019) och översteg därmed för första gången 3 miljarder SEK för ett enskilt kvartal.
  • Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 1,13 SEK (0,98).
Första halvåret 2016 jämfört med 2015
  • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 3 619 MSEK (3 032).
  • Rörelseresultat ökade med 14 procent till 44,5 MSEK (38,9).
  • Konsultmarknaden var stark under hela perioden med god efterfrågan på konsulter till nya uppdrag.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.ework.se  

eWork Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan eWork opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. eWork är grundat i Sverige år 2 000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 160 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 6 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. eWorks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Denna delårsrapport är regulatorisk information som eWork Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/