Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWorkBarometern hösten 2016: Rekordstor efterfrågan på IT- och teknikkonsulter

09:00 / 30 September 2016 eWork Press release

Marknaden för IT/telekom- och teknikkonsulter går på högvarv. Över 80 procent av konsulterna rapporterar fortsatt god och eller ökad beläggning. Närmare hälften har också höjt sina priser, visar eWorkBarometern för hösten 2016.

"Efterfrågan på konsulter har inte varit så här hög sedan före finanskrisen 2008. Dessutom räknar över 90 procent av de tillfrågade att efterfrågan kommer att hålla i sig det närmaste året", säger Zoran Covic VD för eWork Group.
eWorkBarometern mäter efterfrågan och prisutvecklingen bland konsulter inom IT/telekom, teknik - och verksamhetsutveckling sedan 2007. Undersökningen genomförs två gånger per och är den största i sitt slag.
Av svaren framgår att 83 procent har oförändrad eller ökad beläggning jämfört med förra mätningen våren 2016. Endast 17 procent redovisar minskad beläggning.
Undersökningen visar också att optimismen om den närmaste framtiden är stor. Drygt hälften, 53 procent tror att marknaden för konsulttjänster kommer att växa under de kommande tolv månaderna. Bara nio procent tror på en sämre marknad.
När frågan begränsas till det egna konsultområdet är optimismen ännu större. 60 procent tror på en ökad efterfrågan av deras tjänster, medan endast 7 procent tror på en minskad marknad. Motsvarande siffror i våras var 61 respektive 9 procent.
- Dessa siffror är särskilt intressanta. Ju närmre marknaden man verkar, desto bättre förståelse och högre pricksäkerhet får man i sina prognoser, säger VD Zoran Covic.
eWorkBarometern hösten 2016 pekar också på fortsatt stigande konsultpriser. Nästan varannan konsult, 45 procent, har lyckats höja sina timpriser under de senaste tolv månaderna. Det betyder att genomsnittspriset nu ligger på 921 (887) kronor per timme.
Drygt en fjärdedel av de tillfrågade, eller 26 procent, redovisar timpriser på över 1 050 SEK. Även det är en påtaglig ökning jämfört med i våras då motsvarande andel var 21 procent.
Högst genomsnittspris redovisar de norska konsulterna, 1 130 kr per timme, följt av de danska med 993 kr per timme. De svenska konsulterna kommer på tredje plats med ett genomsnittligt timpris på 900 kr. Lägst är timpriset bland finska konsulter, 781 kr.
- Siffrorna talar sitt tydliga språk och visar återigen att vi är inne i en mycket gynnsam konjunktur för konsultbranschen. Investeringarna fortsätter och då hamnar naturligtvis en del av pengarna hos konsulterna, säger Zoran Covic.
Andelen konsulter som under det senaste året har mött konkurrens från utländska aktörer är 40 (38) procent. Samtidigt tror färre, 34 (35) procent, att den utländska konkurrensen kommer att öka. Samma syn råder avseende konkurrensen från inhemska aktörer.
- I våras visade undersökningen att konkurrensen från utländska aktörer hade minskat. Nu har den ökat något igen. Jag tror det siffrorna säger är att marknaden har stabiliserats. Sedan får man inte glömma att positionen som det lokala alternativet är mycket värdefullt och något som utländska aktörer aldrig kan bli, säger eWork Groups VD Zoran Covic.
eWorkBarometern hösten 2016 studie bygger på svar från 2 158 konsulter och konsultchefer i Norden varav 75 procent är svenska. 53 procent är verksamma inom IT/Telekom, 22 procent verksamhetsutveckling, 13 procent teknik och 12 procent övriga. Se grafik nedan. Den fullständiga undersökningen finns på: barometer.ework.se
Fotnot: Alla priser omräknat från euro till kursen €1 = 9,55 SEK. Siffror inom parantes avser resultat från vårens eWorkBarometer.
Frågor kring undersökningen: Madeleine Bergenheim, Marketing Manager, +46 (0)709 26 36 11, madeleine@ework.se

För kommentarer och analys:
Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.co
[image][image]

eWork Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan eWork opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. eWork är grundat i Sverige år 2 000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 160 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 6 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. eWorks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/