Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Nytt aktiekapital och antal aktier i eWork Group

15:23 / 30 September 2016 eWork Press release

Aktiekapitalet och antalet aktier i eWork Group AB (publ) har ändrats till följd av att ett optionsprogram har förfallit och ett antal teckningsoptioner har tecknats.

Aktiekapitalet har ökat med 13 325 SEK till 2 234 384,75 SEK.
Antalet aktier har ökat med 102 500 till 17 187 575 aktier.
Utspädningen är därmed 0,6 procent.

De teckningsoptioner som har utnyttjats utgör en del av eWork Groups pågående incitamentsprogram till samtliga tillsvidareanställda som lanserades vid beslut på årsstämman 2012. De teckningsoptioner som nu tecknades utgavs 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Eriksson, CFO, telefon: +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80,
e-mail: magnus.eriksson@ework.se

eWork Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan eWork opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. eWork är grundat i Sverige år 2 000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 160 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 6 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. eWorks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/