Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport, januari - september 2017: Fortsatt tillväxt på mycket stark marknad

08:00 / 26 October 2017 eWork Press release

"Vårt förändringsarbete, där vi genom en renodling av organisationen ökar säljfokus, pågår som mest intensivt detta och nästkommande kvartal för att ge effekt 2018. Utöver det räknar vi med att kunna presentera intressanta initiativ nästa år. Vi tror på en fortsatt tillväxt och en stark avslutning på 2017."

Utdrag ur Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016
  •  Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 2 011 MSEK (1 646).
  •  Rörelseresultatet minskade med 6 procent till 18,0 MSEK (19,2).
  •  Orderingången uppgick till 2 197 MSEK (1 864), en ökning med 18 procent.
  •  Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,76 SEK (0,88).
Första nio månaderna 2017 jämfört med samma period 2016
  • Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 6 789 MSEK (5 265).
  •  Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 70,3 MSEK (63,6). 
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,08 SEK (2,88). 
  • Efterfrågan var stark under hela perioden och Ework bedöms ha tagit marknadsandelar på en växande marknad.

  • Orderingången steg med 24 procent till 8 920 MSEK (7 146).

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com (http://eworkgroup.se)

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 8 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworkaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden samt EU:s marknadsmissbruksdirektiv, MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 26 oktober 2017, klockan 08.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/