Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ledande befattningshavare ökar ägandet i Ework

08:30 / 8 November 2017 eWork Press release

VD Zoran Covic och vVD Magnus Eriksson har förvärvat 90 000 respektive 72 000 aktier i Ework Group AB av huvudägarna Salénia AB och Magnus Berglind.

Zorans Covics innehav uppgår efter förvärvet till 100 000 aktier motsvarande 0,6% av aktierna i Ework. Magnus Erikssons innehav uppgår efter förvärvet till 80 000 aktier motsvarande 0,5% av aktierna i Ework.

Om Ework

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har över 8 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv, MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 8 november 2017, klockan 08.30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/