Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Stark avslutning på nytt rekordår

08:00 / 17 February 2017 eWork Press release

"När vi i början av förra året satte nya mål för Eworks fortsatta tillväxtresa siktade vi högt. Nu summerar vi ett 2016 som överträffade våra mål med fortsatt kraftig omsättningstillväxt och stigande vinst per aktie. Samtidigt har vi fortsatt att satsa framåt."

Utdrag ur Zoran Covics kommentar till bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015
 • Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 2 320 MSEK (1 741).
 • Rörelseresultatet steg med 33 procent till 29,3 MSEK (22,0).
 • Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 3 917 MSEK (2 949), en ökning med 33 procent.
 • Resultatet per aktie efter utspädning steg till 1,34 SEK (0,88).
 • Antalet konsulter på uppdrag passerade 7 000 och uppgick som mest till 7 240.
Helår 2016 jämfört med helår 2015
 • Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 7 585 MSEK (6 089).
 • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 92,9 MSEK (78,4).
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade med 21 procent till 4,21 SEK (3,48).
 • Efterfrågan var stark under hela perioden och Ework bedöms ha tagit marknadsandelar på en växande marknad.
 • Orderingången för helåret uppgick till 11 063 MSEK (8 271) en ökning med 34 procent.
 • Styrelsen har beslutat att föreslå stämman en utdelning om 4,0 SEK per aktie (3,25).

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2 000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 7 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworkaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Denna delårsrapport är regulatorisk information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom verkställande direktörens försorg.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/