Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Årsredovisning 2016 för Ework Group AB (publ)

15:53 / 3 April 2017 eWork Press release

Härmed offentliggörs årsredovisning 2016 för Ework Group AB. Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF. 

Information om årsstämma 2017 finns på hemsidan under fliken "Bolagsstyrning" > "Bolagsstämma"

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 160 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 7 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

 Denna årsredovisning är regulatorisk information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/